ROZPRÁVKA O 7 KOZLIATKACH

Divadlo bez opony Vám prináša v tejto sezóne ďalšiu z pokladnice klasických slovenských rozprávok našich starých mám a starých otcov – rozprávku o kozliatkach. Na tento príbeh o siedmych nezbedných bračekoch, ktorí neustále vystrkujú rožky, sa v dnešných časoch inscenačne značne pozabúda. Postáv v tejto rozprávke s početnou rodinkou je pohodne a divadlám, pochopiteľne, narastajú náklady... Rozhodli sme sa s touto dilemou popasovať ako sa na divadlo mladých ľudí plných umeleckých ideálov sluší a patrí - tvorbou.

Práve tvorba a originalita boli hlavné kritéria, ktoré si vytýčili všetky zložky predstavenia – text, réžia, výtvarné a hudobné spracovanie a samozrejme hlavne herecké výkony mladých absolventov a najlepších študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorým naše mladé, ale už nie neznáme divadlo, dáva možnosť presadiť sa a naďalej sa zdokonaľovať vo svojich umeleckých profesiách.

Rozprávka je celá napísaná v rýmoch, ktoré sú vtipné, ale i poučné. Poučné formou, ktorá by dnešným deťom "neprikazovala a nemudrovala", ale skôr im nenútene v druhých plánoch popri smiechu poradila ako ich – kamarát.

Ponúkame Vám rozprávku s kvalitnými hereckými výkonmi, točiacou sa scénou, ktorá mení prostredia čistiniek a domčekov, plastické masky nezbedného, zlého, ale predsa i trochu sympatického vlka a siedmych kozliatok a chytľavé pesničky mamy kozičky, dobrosrdečného kováča a samozrejme siedmych nezbedníkov, ktorých mama prvý krát nechala doma samotných.

Rozprávka je vhodná pre najmenších – a teda pre škôlkarov, rovnako tak pre fafrnkov a fafrnky z prvého stupňa základných škôl. (Predstavenie ma dve mierne sa líšiace verzie so zreteľom na recipienta.)

Tešíme sa na Vás, kamaráti a prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

                                                                                 Divadlo bez opony + 7 rohatých nezbedníkov